תרומה

תרמי לקיימותה ועזרי לנו במשימתנו – קידום קיימות מעשית יומיומית בירושלים 🙂