קיימותה

קיימותה היא קבוצה שפועלת לקידום אורח חיים מקיים בעיר. פעילות הקבוצה מתמקדת בהנגשה של כלים ליישום רעיונות אקולוגיים בחיי היומיום, תוך מפגש אנושי ולמידה משותפת. הקבוצה שואפת לגבש מודל ירושלמי לפעילות אקולוגית־מעשית שהיא קהילתית ועצמאית כלכלית.
עד עכשיו עשינו:
מעבדה למחזור פלסטיק
סדנאות וקורסים לקיימות באביב ובקיץ
הקמת גינה יצרנית על גג בנין כלל.
תערוכת חקלאות עירונית על גג בנין כלל.
סעודות שאריות ואירועים לקהילה.
אירועים לקהל הרחב, כמו: מסיקהילתי ופסטיבל מחדושלים.